Stichting Passie voor je Toekomst richt zich op jongeren die willen groeien. Wij geven hen de kracht en de voorbeelden om succesvol te worden in studie, werk en ondernemerschap. Passie voor je Toekomst heeft als doelstelling jongeren meer structuur in hun leven te geven, hen te leren om pragmatisch te denken en om zich bewust te worden van hun maatschappelijke potentie. Jongeren leren om zelfredzaam te zijn.

Wij willen voorkomen dat jongeren uitvallen van school of langdurig werkloos zijn. In deze gevallen zien we vaak een combinatie van beperkte motivatie, (zwaar) spijbelen, een lage sociaal economische status van de ouders en een instabiele leefomgeving; jonge zwangerschap, criminaliteit, concentratie van kansarme leerlingen of een verkeerde studiekeuze. Als naast deze problemen ook stressvolle levenservaringen (zoals een scheiding van de ouders) zich voordoen, hebben jongeren een verhoogd risico op maatschappelijke uitval (Herweijer, 2008 en Van der Steeg en Webbink 2006).

Ons aanbod

“Werk aan je Toekomst!”

Een van de trajecten die we aanbieden is een persoonlijk en individueel traject. Dit traject loopt jaarlijks in het voorjaar of najaar. De doelen zijn onder andere, jongeren:

  • helpen hun passie te vinden
  • leren doelen stellen
  • leren zich te focussen
  • mentaal weerbaarder worden
  • doorzettingsvermogen opbouwen
  • en competenties ontwikkelen

Jongeren die graag meer willen bereiken in hun leven, melden zich vrijwillig aan voor trajecten bij Passie voor je Toekomst. Zij bereiken hun doelen en leren met tegenslagen om te gaan. Er worden door professionele trainers masterclasses gegeven. Denk hierbij aan trainers​ als Fadie Hanna, Michel JansenWinston ScholsbergAstrid Elburg, Rachel en Eurdice Snip en Killian Wawoe. Jongeren worden gedurende het traject begeleid door mentoren welke hen stapsgewijs helpen hun doelen (studie, werk en ondernemerschap) te behalen.

Passie voor Ondernemend gedrag!

Uit onderzoek blijkt dat rond 2025 driekwart van de mbo-banen gaan verdwijnen door robotisering en automatisering van de maatschappij. Het onderwijs leidt op dit moment jongeren dus op voor banen die er niet zijn. Door middel van 8 workshops geeft Passie voor Ondernemend Gedrag aan jongeren bredere ondernemingsvaardigheden mee. Zo krijgen jongeren van nu de kans om hun talenten te ontdekken en leren ze zich in te zetten voor een “baanonzekere” toekomst. Dit project is genomineerd voor een Appeltje van Oranje!

Junior Business School

Leerlingen van de brugklas van de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert maken kennis met de (business)wereld. Het Junior Business School project wordt aangeboden aan de eerste drie leerjaren van het vmbo, havo en vwo. Het eerste leerjaar is geënt op een kennismaking met organisaties/sectoren, consumentengedrag, social media, reclame en ICT. Van de brugklassers wordt verwacht dat zij hun geleerde kennis en ervaring bundelen en samen met een bedrijfsmentor een eindpresentatie maken. Hierin maken ze gebruik van hun meervoudige intelligentie. Uiteindelijk beantwoorden de leerlingen de vraag:
“Van welk bedrijf zou jij directeur willen zijn en waarom?”.