Stichting Passie voor je Toekomst richt zich op jongeren met een grote kans op schooluitval of zij die werkloos zijn. Mede door een combinatie van beperkte motivatie, ‘zwaar’ spijbelen, de sociaal economische status van de ouders, een instabiele leefomgeving; jonge zwangerschap, criminaliteit, concentratie van kansarme leerlingen of een verkeerde studiekeuze, is er een grote kans om tot deze groep te gaan behoren. Als naast deze problemen ook stressvolle levenservaringen (zoals een scheiding van de ouders) zich voordoen, hebben deze jongeren een verhoogd risico op maatschappelijke uitval (Herweijer, 2008 en Van der Steeg en Webbink 2006).

De stichting richt zich op jongeren:

 • tussen de 18 en 24 jaar oud
 • die werkloos zijn
 • die dreigen hun opleiding te verlaten
 • mogelijk al in aanraking zijn met een leerplichtambtenaar
 • moeite hebben met het vinden van een baan en/of het maken van een gemotiveerde studiekeuze
 • vaak “geen zin” hebben (beperkte motivatie)
 • die regelmatig spijbelen
 • met gebrek aan structuur
 • die moeite met gezag hebben
 • die geen hoop op een goede toekomst hebben
 • die straatgedrag vertonen waarbij er een overlevingsstrategie van korte termijn denken is ontstaan

Stichting Passie voor je Toekomst heeft als doelstelling jongeren meer structuur in hun leven te geven, hen te leren om pragmatisch te denken en om zich bewust te worden van hun maatschappelijke potentie. De jongeren leren daarnaast om zelfredzaam te worden. Naarmate het succes van het project groeit, zal de doelgroep worden uitgebreid naar andere gemarginaliseerde groepen. Denk hierbij aan: jongeren die in aanraking zijn (geweest) met jeugdhulp, dak- en thuisloze jongeren, jongeren met een strafblad en de ‘top 600’ jongeren.

Ons aanbod

Een van de trajecten die we aanbieden is een persoonlijk en individueel traject. Dit traject loopt jaarlijks in het voorjaar of najaar. De doelen zijn onder andere, jongeren:

 • helpen hun passie te vinden
 • leren doelen stellen
 • leren zich te focussen
 • mentaal weerbaarder worden
 • doorzettingsvermogen opbouwen
 • en competenties ontwikkelen

De jongeren leren hun doelen te bereiken en met tegenslagen om te gaan. Er worden in samenwerking met de trainers Fadie Hanna, Michel JansenWinston ScholsbergAstrid Elburg en Killian Wawoe workshops gegeven. Jongeren worden gedurende het traject begeleid door mentoren welke hen stapsgewijs helpen hun doelen te behalen.

Voordat jongeren beginnen met het traject, is het van belang om van hen een profiel te maken. Hier onderzoeken mentoren wat jongeren graag zouden willen bereiken en wat hun verwachtingen zijn van het traject. Het profiel wordt gevormd tijdens de intake.

Onderzoek jouw Passie!

In de eerste periode van het traject is er de sessie Onderzoek jouw Passie! Deze is gericht op de passie van de jongeren en talentontwikkeling. Hierbij zal onder andere aan bod komen; Wat is mijn droom?, Waar word ik vrolijk van? Waar ben ik trots op? En hoe heb ik dit bereikt?

Dit heeft betrekking op de positieve ervaringen in hun leven. Ook wordt er aandacht besteed aan de lessen die zij geleerd hebben uit de minder positieve ervaringen in hun leven. Dit wordt onder andere gedaan door bijvoorbeeld een levenslijn te maken.

Maak jouw Passie Toekomst Plan!

Nadat zij hun passie en hun dromen hebben gevonden gaan de jongeren verder met het ontwikkelen van hun Passie Toekomst Plan om hun droom te verwezenlijken. Dit wordt een zeer praktisch plan waarin de nodige acties staan om via korte termijn doelen, hun lange termijn doelen te bereiken. De mentoren monitoren samen met de jongeren de voortgang in het Passie Toekomst Plan Tijdens deze sessie zullen enkele korte termijn doelen door directe acties meteen behaald worden. Hierdoor ervaren zij hoe het is om succes te ervaren en om pragmatisch te denken. Dit is de eerste stap in het geloof in zichzelf en de groei van hun zelfvertrouwen.

Focus op jouw Passie Toekomst Plan en de vorming van jouw Passie-Netwerk

Hier wordt aandacht besteed aan focus. De persoonlijke situatie waarin jongeren zich bevinden kan dermate afleidend zijn, waardoor focus nodig is om aan hun eigen doelen te werken. Sociale multi-problematiek in combinatie met stressvolle levenservaringen is vaak een belangrijke oorzaak van uitval. Het is daarom van belang dat jongeren in kaart brengen welke omstandigheden en personen met belemmerende overtuigingen er zijn in het bereiken van hun doelen.
Het is voor jongeren belangrijk dat zij tijd investeren in personen die ze dichter bij hun doel brengen, oftewel hun Passie Netwerk. Dit netwerk houdt jongeren gefocust op hun Passie Toekomstplan en helpt ze om niet af te haken bij de obstakels die zij zullen ervaren in de uitvoering hiervan. Jongeren leren hoe zij kunnen omgaan met hun afleidingen ten opzichte van hun doelen. Zij ontwikkelen constructieve overlevingsmechanismen, ontdekken de kracht van waardering en leren hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze gezien worden. Hiermee zullen zij excelleren in hun Passie!

Ready… Set… Go!

Jongeren hebben nu tools gekregen om hun Passie Toekomst Plan uit te voeren. Ze gaan aan de slag! In dit vervolgtraject monitoren de mentoren acties van de jongeren, vieren samen met hen hun successen en reflecteren op moeilijkheden die zij hebben ervaren. Elke jongere zal een ander Passie Toekomst Plan hebben, omdat deze is gemaakt op basis van hun persoonlijke droom en/of passie. Ook de weg hier naar toe is verschillend per persoon. In dit vervolgtraject is er daarom veel ruimte voor individuele aandacht. Jongeren zullen aan de hand van workshops leren presenteren en leren spreken met passie. Zij leren presentatievaardigheden welke zij in hun sollicitatie voor een stageplaats of een baan nodig hebben.