Projecten

Stichting Passie voor je Toekomst richt zich op jongeren die willen groeien. Wij geven hen de kracht en de voorbeelden om succesvol te worden in studie, werk en ondernemerschap. Passie voor je Toekomst heeft als doelstelling jongeren meer structuur in hun leven te geven, hen te leren om pragmatisch te denken en om zich bewust te worden van hun maatschappelijke potentie. Jongeren leren om zelfredzaam te zijn.

Wij willen voorkomen dat jongeren uitvallen van school of langdurig werkloos zijn. In deze gevallen zien we vaak een combinatie van beperkte motivatie, (zwaar) spijbelen, een lage sociaal economische status van de ouders en een instabiele leefomgeving; jonge zwangerschap, criminaliteit, concentratie van kansarme leerlingen of een verkeerde studiekeuze. Als naast deze problemen ook stressvolle levenservaringen (zoals een scheiding van de ouders) zich voordoen, hebben jongeren een verhoogd risico op maatschappelijke uitval (Herweijer, 2008 en Van der Steeg en Webbink 2006).

Bekijk Alle projecten