Passie voor ondernemend gedrag

Door middel van 8 workshops werden in 2016/2017 bijna 500 ROC studenten in Amsterdam gecoacht in o.a. conflicthantering, het ontdekken van de eigen kwaliteiten en het pitchen daarvan, budgettering, projectmanagement en mediawijsheid. Deze workhops vonden wekelijks plaats in groepen van 4 coaches per klas, zodat maatwerk en gepersonaliseerde lessen kan worden gewaarborgd. Met een team van onderwijskundigen en PHD’ers van de universitaire PABO trainen we onze coaches in didactische vaardigheden. Wij verbinden coaches aan MBO studenten die op elkaar “lijken”. Soms letterlijk en soms figuurlijk. Het zijn bijvoorbeeld studenten die zelf hebben gestapeld in het onderwijs, ondernemer zijn of een baan hebben in de sector van de studenten die ze coachen. Het zijn vaak mensen die zelf wat obstakels hebben gekend in hun studieloopbaan of arbeidsverleden.

Wij zijn gestart met dit traject in het najaar (september/oktober) van 2016. De aanleiding was dat uit verschillende onderzoeken (PwC, McKinsey) blijkt dat voor of vlak na 2025 driekwart van de MBO banen gaan verdwijnen door robotisering en automatisering van de maatschappij. De eerste banen die dan plaats moeten maken vallen binnen de zakelijke dienstverlening. Wij leiden nog steeds jongeren op voor het beroep van bijvoorbeeld bankmedewerker, terwijl we weten dat
bankkantoren met toenemende mate hun kantoren sluiten. Passie voor je Toekomst heeft een traject ontwikkeld juist voor deze jongeren gericht op het ontwikkelen van brede ondernemende vaardigheden anders dan de beroepsspecfieke vaardigheden.

Het doel van dit traject was MBO studenten waar mogelijk geen baan in de nabije toekomst voor is, bredere ondernemerschapsvaardigheden mee te geven, zodat wanneer het moment van uitstromen richting de arbeidsmarkt dichterbij kwam,zij beter beslagen ten ijs komen, dan alleen met het beroepsdiploma. Het mbo richt zich vooral op ondersteunende beroepen of vakspecialistische beroepen. Wij hebben getracht met dit traject een verbreding van het mbo onderwijs aan te
bieden (op een gepersonaliseerde manier), zodat ook deze jongeren genoeg baankansen hebben in toekomst. Onze droom is dan ook dat alle jongeren van nu de kans krijgen hun talenten te ontdekken en leren in te zetten voor banen nu, maar ook voor de “baanonzekere” toekomst.
Dit project is genomineerd voor een Appeltje van Oranje!