Over Ons

Stichting Passie voor je Toekomst is op 27 oktober 2015 opgericht door Raoul Vertrouwd.

Als student Business Administration (specialisatie HR) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, was ik in een competitie van 10 topstudenten van the New Urban Collective (zie www.the-nuc.nl) gekozen tot mr. Ambition 2012. Deze titel kreeg ik vanwege mijn leiderschapskwaliteiten, mijn presentatie- en sociale vaardigheden en mijn bevlogenheid voor dit project.

Als projectleider en in het bestuur van SIFE (nu genaamd Enactus) deed ik leiderschapservaring op. Deze organisatie is verbonden aan het Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) en staat voor sociaal ondernemerschap. Hierbij kreeg ik de kans om met jongeren te werken in een project genaamd ”Wat is je Passie?”. Belangrijke elementen van mijn studie heb ik kunnen toepassen en gedurende het project maakte ik jongeren tussen de 16 en 23 jaar enthousiast voor ondernemerschap. Denk hierbij aan trainingen marktonderzoek, het geven van een “elevator pitch” en het schrijven van een businessplan. Tijdens dit proces liet ik de jongeren nadenken hun passie gebruiken om een goede studiekeuze te maken en om een bedrijf te starten. 

Mijn aanpak had werkelijk effect en dit heeft bij mij het vuur ontstoken om daar meer mee te doen. De start van een project waarin passie en het bereiken van gestelde doelen centraal staan, is hiervan het resultaat.”

Visie

“Durf je Dromen te Doen” is ons motto. Wij zien Passie als duurzame intrinsieke motivator en de krachtigste motor tot succes. “Durven” staat voor het volgen van je intuïtie of het luisteren naar het kleine stemmetje om een uitdaging aan te gaan of een kans te grijpen. “Dromen” staat voor onbegrensd denken en geloven dat je alles kunt zijn of worden. “Doen” staat voor planmatig uitvoeren van wie je wilt zijn nu en in de toekomst.

Wij van Passie voor je Toekomst geloven dat eenieder talent heeft.

Durf je Dromen te Doen!

Waarom Passie voor je Toekomst?

In Amsterdam stijgt het aantal kwetsbare jongeren in de leeftijd tussen 16 t/m 23 jaar. In 2014 waren er ruim 18.400 jongeren werkloos. Uit onderzoek van Traag en Marie (2011) is gebleken dat de werkloosheid onder VSV’ers (voortijdig school verlaters) bijna twee keer zo hoog is. Verder valt het op dat VSV’ers vijf keer vaker in aanraking komen met de politie dan jongeren die het onderwijs met startkwalificatie verlaten. Naast de criminele gevolgen, zijn er ook gevolgen op de arbeidsmarkt. Jongeren die geen diploma hebben of laagopgeleid zijn hebben minder kans op het vinden van werk. Daarnaast is het werk dat wel gevonden wordt vaak werk zonder vast contract voor een relatief laag salaris (Beckers en Traag, 2005).

Uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2009) valt op dat:

  • de uitval onder allochtonen aanmerkelijk hoger is dan onder autochtonen,
  • de uitval in het mbo twee maal zo groot als die in het voortgezet onderwijs,
  • de uitval toeneemt met de omvang van de gemeente. In armoede-cumulatiegebieden is de uitval bijna twee keer zo hoog als in niet armoede-cumulatiegebieden.
    Bron: VSVverkenner.nl 

 

“Only Passion, great passions can elevate the soul to do great things” 

Denis Diderot (1713 – 1784)

Jongeren zijn, vanwege hun leeftijd, het beste in staat om patronen te doorbreken. Door hun flexibiliteit en energie hebben wij er vertrouwen in dat er bij jongeren positieve resultaten te behalen zijn met betrekking tot studieresultaten en werkloosheid.

Passie voor je Toekomst richt zich dan ook op jongeren die zich bevinden in een neerwaartse spiraal door hun beperkte prestaties, een gebrek aan motivatie met betrekking tot hun opleiding en zwakke sociale economische positie, krijgen een nieuwe kans. Ze krijgen een programma aangeboden om dit patroon te doorbreken. Passie voor je Toekomst activeert jongeren om hun passie te ontdekken en dit als speerpunt te gebruiken om de motivatie te vinden voor hun studie om in de toekomst (passend) werk te vinden.

Het project volgt een duurzame aanpak door Appreciative Inquiry. Deze methode werkt succesvoller, omdat we normaliter“… reageren wanneer we gedrag zien dat we niet willen zien. Dit leidt vaak alleen maar tot discussie en conflict. […] Wanneer gedrag vertoond wordt dat gewenst is, beloon het!” (Tiggelaar, 2012). Volgens Tiggelaar leert men beter als het goed vertoonde gedrag wordt beloond, dan wanneer er gestraft wordt bij slecht vertoond gedrag.

Passie voor je Toekomst onderscheidt zich doordat het zich richt op de toekomst van jongeren op korte én lange termijn. Dus niet alleen het behalen van de startkwalificatie, maar ook het aanleren van vaardigheden om hun droombaan in vizier te houden. Tevens focust het project op de leefomgeving van de jongeren. Het project leert jongeren hoe zij focus kunnen houden op hun eigen doelen met inachtneming van hun leefsituatie. Zoals Herweijer (2008) heeft onderzocht is het vaak de combinatie van sociale multi-problematiek en stressvolle levenservaringen die leiden tot voortijdig school verlaten.

Hier kan het ontbreken van een rolmodel, maar ook het ontbreken van programma’s en trajecten die de jongeren niet helpen te excelleren in hun passie een oorzaak zijn. Iemand die intrinsiek gemotiveerd is maakt keuzes omdat hij of zij het zelf leuk en uitdagend vindt om te doen. Niet omdat er een straf (gevolgen van overtreding Leerplichtwet) of extrinsieke beloning is (geld, luxe goederen etc.) (Ryan & Deci, 2000; White,1959).