United World Colleges

UWC wil Nederlandse middelbare school leerlingen een UWC ervaring bieden, zonder naar het buitenland te gaan. De workshops waren gericht op het uitbreiden van de kennis van de leerlingen ten aanzien van; identiteit (wie ben ik), hoe ziet mijn wereld eruit (maatschappij) en wat is mijn rol in deze maatschappij?

Inhoud

Passie voor je Toekomst heeft een trainer geleverd voor dit programma. United World College heeft over de hele wereld internationale scholen. De leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om 5 en 6 VWO in het buitenland te volgen. Onze koning heeft deelgenomen aan het programma en nu de kroonprinses ook. Op dag 1 kijken de leerlingen vooral naar de relatie met zichzelf (wat vind ik leuk om te doen, wat is identiteit?) en het onbekende (groeizone model). De leerlingen leren zichzelf beter kennen en worden zich bewust van elkaars verschillen en overeenkomsten. Iedereen heeft een eigen ‘berg’ en dat heeft invloed op de manier waarop je in het leven staat en met anderen communiceert. Daarnaast heeft het ook invloed op de wijze waarop je leert. Middels het groeizone model gaan leerlingen bij zichzelf na waar hun grenzen liggen en hoe ze leren.

Op de tweede dag wordt er gekeken naar de ander en de gemeenschap. De leerlingen worden geconfronteerd met de huidige samenleving (vooroordelen, inclusiviteit/exclusiviteit van het eilandenspel) en gaan bij zichzelf na wat hun eigen waarden zijn. Wat triggerde ze tijdens het eilandenspel en wat triggert/frustreert ze dagelijks? Welke verlangens hadden ze en welke waarden zitten daarachter? Ten slotte schowcasen ze een positieve verandering in de samenleving, geformuleerd vanuit de waarden van de leerling.

Op de laatste dag vallen de puzzelstukjes samen. De leerlingen weten nu wie ze zijn (identiteit en grenzen) en wat ze belangrijk vinden (waarden) in hun samenleving. Ze trachten de vraag ‘hoe kunnen we een verschil maken in onze samenleving’ te beantwoorden. Op de laatste dag onderzoeken ze hun kwaliteiten en hoe ze deze in kunnen zetten om een ‘movement’ te starten. De leerlingen doen op deze dag een concrete actie, geformuleerd op basis van wat zij vinden wat meer aandacht verdient in de maatschappij.